Fakta om broccoli som mikrogrönt

Uppdaterat: 13 feb. 2021

Vad säger forskningen?

Att broccoli är nyttigt kommer varken som någon direkt överraskning eller nyhet. Men att broccoli som mikrogrönt, jämfört mot broccoli i fullvuxen storlek, kan innehålla upp till etthundra gånger mer av den nyttiga antioxidanten Sulforafan var för mig helt ny kunskap.[1] Det här innebär i praktiken att endast 28 gram mikrogrönt kan motsvara samma mängd Sulforafan som från 700 gram fullvuxen broccoli.[2] Att addera mikrogrönt till sin nuvarande kost är därför ett enkelt, effektivt och smakrikt sätt att boosta sin hälsa på. I studien ”The Science behind Microgreens as an Exciting New Food for the 21st Century” beskriver författarna mikrogrönt och dess potential som funktionell supermat på följande sätt:

”microgreens appeared to be excellent low-caloric sources of nutrients and bioactive components. Based on their chemical compositions, we propose that these nutrient-rich plants may provide health-promoting effects related to abilities to prevent the development of the vast array of inflammatory-related chronic diseases. Indeed, microgreens may be a promising new food sources to satisfy interest that consumers have in eating healthy diets.”[3]

Hälsoegenskaper av broccoliskott

Det finns flera studier som bekräftar att intaget av korsblommiga grönsaker (till exempel broccoli och rädisa) har anti-cancer och anti-inflammatoriska effekter. Tack vare sitt höga näringsinnehåll av antioxidanten Sulforafan finns det stöd i forskning för att broccoliskott kan bidra till att motverka uppkomsten av olika former av cancer.

there is growing evidence that a phytochemical compound known as sulforaphane in these green leafy vegetables is found to be effective in preventing and treating various cancers such as prostate cancer, breast cancer, colon cancer, skin, urinary bladder and oral cancers. This component is naturally present in the broccoli sprouts, kale, cabbage, cauliflower […] Availability of many bioactive substances such as vitamins, polyphenols, sulfides, glucosinolates and antioxidants makes broccoli consumption important in daily diet regularly.”[4]

En mycket intressant och omtalad patientstudie från Sahlgrenska akademin (2017) undersökte Sulforafan som antidiabetisk substans med målet att hitta nya läkemedel mot diabetes typ 2. Studien fann att deltagare som åt broccoliextrakt med höga halter av Sulforafan uppvisade signifikant lägre blodsockernivåer.[5]

”i gruppen som åt sulforafan varje morgon under tolv veckor fick patienterna med dåligt reglerat blodsocker och BMI på 30 eller mer, faktorer som hänger samman med förhöjd glukosproduktion, signifikant lägre blodsocker än motsvarande personer i placebogruppen. Sulforafan gjorde alltså stor nytta hos precis de patienter, i studien 17 personer, som har förhöjd glukosproduktion i levern.”[6]

Vill ni veta mer om antioxidanten Sulforafans positiva egenskaper kan jag varmt rekommendera den här videon, som på ett mycket grundligt och pedagogiskt sätt belyser ämnet från ett vetenskapligt perspektiv.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att broccoli som mikrogrönt innehåller stora mängder av Sulforafan, vilket är en antioxidant med flera positiva hälsoegenskaper.


Så vill du boosta din hälsa? Ät mera broccoli som mikrogrönt.


Referenslista [1] Fahey, J. W., Zhang, Y., & Talalay, P. (1997). Broccoli sprouts: an exceptionally rich source of inducers of enzymes that protect against chemical carcinogens. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(19), 10367–10372. https://doi.org/10.1073/pnas.94.19.10367 [2] Internet, https://epochtimes.se/Broccoli-motverkar-cancer---sa-har-far-du-basta-effekten# (hämtad 2021-01-24)

[3] The Science behind Microgreens as an Exciting New Food for the 21st Century, Uyory Choe, Liangli Lucy Yu, and Thomas T. Y. Wang, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2018 66 (44), 11519-11530, DOI: 10.1021/acs.jafc.8b03096

[4] Nandini DB, Rao RS, Deepak BS, Reddy PB. Sulforaphane in broccoli: The green chemoprevention!! Role in cancer prevention and therapy. Journal of oral and maxillofacial pathology : JOMFP. 2020;24(2):405. doi:10.4103/jomfp.JOMFP_126_19

[5] Axelsson AS, Tubbs E, Mecham B, et al. Sulforaphane reduces hepatic glucose production and improves glucose control in patients with type 2 diabetes. Science Translational Medicine. 2017;9(394). doi:10.1126/scitranslmed.aah4477

[6] Internet, https://www.gu.se/nyheter/broccoli-i-fokus-nar-ny-substans-mot-diabetes-identifierats (hämtad 2021-01-24)

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla